Palliatieve zorg

'Ik hoop dat mijn vader zonder pijn op een mooie manier kan sterven'

Introductie

Palliatieve zorg is zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Doel van palliatieve zorg is het lijden zo veel mogelijk te verzachten. Bijvoorbeeld met pijnbestrijding. Kwaliteit van leven staat centraal in de palliatieve zorg. Uw naaste houdt de regie over zijn eigen leven én sterven, en kan het leven zo waardig mogelijk afronden.

Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, bieden we palliatieve zorg. Daarmee willen het lijden zo veel mogelijk verzachten. Onder meer met pijnbestrijding. Een huisarts besluit tot palliatief verblijf als hij vindt dat een cliënt niet alleen thuis kan zijn zonder toezicht van een zorgverlener. Palliatieve zorg kan langer dan twaalf weken duren.

Veelgestelde vragen