Thuisbegeleiding

'Ik zou graag hulp krijgen bij de problemen thuis.'

Introductie

Soms zit het allemaal even niet mee en maakt u een moeilijke tijd door. Problemen stapelen zich op en u ziet geen oplossing meer. Dan is het fijn als u steun krijgt uit uw omgeving. Is hulp van mantelzorgers niet voldoende of niet mogelijk? Wij bieden u thuisbegeleiding, waarmee u weer grip krijgt op uw leven.

Voor wie is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is voor er mensen met sociale problemen, met psychische problemen of een psychiatrische aandoening, voor mensen met langdurig psychische problemen of een langdurige psychiatrische aandoening, zoals een depressie, mensen met een verstandelijke beperking, gezinnen met meerdere of grote (opvoed)problemen, mensen met problemen na een ingrijpende gebeurtenis en mensen of gezinnen met een combinatie van deze problemen.

Wat doet de thuisbegeleider?

De thuisbegeleider komt bij u thuis en praat met u over de situatie. Waar heeft u hulp bij nodig? Met elkaar pakken we deze problemen stapsgewijs aan. De thuisbegeleider werkt samen met andere behandelaren, zoals uw huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Binnen de Thuisbegeleiding zijn er een aantal gespecialiseerde videohometrainers die desgewenst ingezet kunnen worden als aanvulling op de opvoedondersteuning. 

Veelgestelde vragen