Thuiszorgtechnologie

'Dankzij pijnbestrijding kan mijn vader in zijn eigen huis blijven'

Introductie

Dankzij moderne technologie kunnen mensen steeds vaker thuis worden behandeld. Ook als er complexe zorg nodig is. Het specialistisch team thuiszorgtechnologie verpleegt uw naaste in zijn vertrouwde omgeving. Zo kan hij eerder naar huis na ziekenhuisopname of juist langer thuis blijven.

Wat is thuiszorgtechnologie?

Het team thuiszorgtechnologie helpt onder meer met:

 • infuustherapieĆ«n, antibiotica en andere intraveneuze medicatie
 • hoogcomplexe pallatieve zorg thuis, als aanvulling op palliatieve zorg door wijkverpleging
 • slaappomp (sedatie) bij iemand in de terminale fase
 • pijnbehandeling in curatieve fase (gericht op genezing) en palliatieve fase (als genezing niet meer mogelijk is) met pompje met morfine of andere pijnstiller
 • intraveneuze voeding in zowel palliatieve fase als curatieve fase
 • vochtinfuus in zowel palliatieve fase als curatieve fase

Voor wie is thuiszorgtechnologie?

Thuiszorgtechnologie kan nodig zijn:

 • in de terminale levensfase
 • met kanker
 • met een neurologische aandoening
 • met een hart- en vaatziekte
 • met taaislijmziekte (cystic fybrosis)
 • die antibiotica of andere medicatie nodig heeft via een infuus

Wie doen de behandeling?

Het team thuiszorgtechnologie bestaat uit gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. De verpleegkundigen werken nauw samen met iedereen die bij de zorg betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorger(s) en zorgverzekeraar.

Wat kost thuiszorgtechnologie?

Thuiszorgtechnologie valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van Evean.