Thuiszorgtechnologie

'Dankzij pijnbestrijding kan mijn vader in zijn eigen huis blijven'

Introductie

Dankzij moderne technologie kunnen mensen steeds vaker thuis worden behandeld. Ook als er complexe zorg nodig is. Het specialistisch team thuiszorgtechnologie verpleegt uw naaste in zijn vertrouwde omgeving. Zo kan hij eerder naar huis na ziekenhuisopname of juist langer thuis blijven.

Wat is thuiszorgtechnologie?

Het team thuiszorgtechnologie helpt onder meer met:

 • infuustherapieën, antibiotica en andere intraveneuze medicatie
 • begeleiding en toedienen van een slaappomp (sedatie) bij iemand in de terminale fase
 • pijnbehandeling en begeleiding in curatieve fase (gericht op genezing) en palliatieve fase (als genezing niet meer mogelijk is) met pompje met morfine of andere pijnstiller
 • het toedienen van intraveneuze voeding in zowel palliatieve fase als curatieve fase
 • het toedienen van een vochtinfuus in zowel palliatieve fase als curatieve fase
 • het plaatsen van een  infuus
 • het aanprikken van een poortcatheter

Voor wie is thuiszorgtechnologie?

Thuiszorgtechnologie kan nodig zijn:

 • in de terminale levensfase
 • voor mensen met kanker
 • voor mensen met een neurologische aandoening
 • voor mensen met een hart- en vaatziekte
 • voor mensen met taaislijmziekte (cystic fybrosis)
 • voor mensen die antibiotica of andere medicatie nodig hebben via een infuus

Wie doet de behandeling?

Het team thuiszorgtechnologie bestaat uit gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. De verpleegkundigen werken nauw samen met iedereen die bij de zorg betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundige, thuiszorgmedewerker, mantelzorger(s) en zorgverzekeraar.

Wat zijn de kosten?

Thuiszorgtechnologie valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van Evean.

Er zijn uitzonderingen, waaronder alternatieve therapieën, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.