Zorg tijdelijk overdragen

'Ik kon even met mijn dochter weg. Heerlijk'
persoonsalarm

Zorg tijdelijk overdragen

Introductie

Zorgt u voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Dat kan zwaar zijn. Vooral als degene voor wie u zorgt niet alleen thuis kan zijn. Het is belangrijk dat u de zorg af en toe kunt overdragen. Bijvoorbeeld door respijtzorg of logeeropvang. Dan heeft u even tijd voor uzelf en raakt u  niet overbelast.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg betekent dat iemand anders de zorg tijdelijk van u overneemt. Dat kan langdurend en kortdurend zijn. Iemand kan thuis de zorg overnemen of buitenshuis. In de meeste gevallen nemen mantelzorgers of vrijwilligers de zorg even van u over.

Wat is logeeropvang?

Is hulp van mantelzorgers of vrijwilligers niet voldoende of niet mogelijk? Dan kunt u de zorg tijdelijk overdragen aan Evean. Dit heet logeeropvang. Logeeropvang is mogelijk in een verzorgings- of verpleeghuis van Evean voor maximaal 156 etmalen per jaar.

Veelgestelde vragen