Casemanager COPD

'Ik heb zoveel afspraken met zorgverleners. Wie houdt het overzicht?'

Introductie

Bij een ernstige vorm van COPD krijgt u hulp van verschillende zorgverleners. Dat kan lastig zijn: want wie houdt het overzicht? De casemanager COPD legt u uit welke zorg u krijgt en wat het doel daarvan is. De casemanager coördineert de zorg en stemt zonodig af met iedereen die om u heen staat.

Wat doet de casemanager COPD?

De casemanager:

 • geeft informatie over COPD en de zorg die u krijgt
 • legt afspraken en wensen vast in het zorgdossier
 • stelt een plan op met uw persoonlijke doelen
 • coördineert de zorg die u krijgt
 • adviseert en begeleidt bij benauwdheid (zuurstofbehoefte)
 • adviseert en begeleidt bij vastzittend sputum
 • leert u omgaan met angst om te stikken of depressiviteit
 • leert u omgaan met beperkingen door benauwdheid
 • leert u omgaan met de omgeving
 • helpt bij voedingsproblemen
 • ondersteunt bij vragen over het levenseinde
 • werkt samen met longverpleegkundigen, de behandelend arts, de specialist ouderengeneeskunde en de longarts
   

Wat kost de casemanager COPD?

Ondersteuning van de casemanager COPD wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uw huisarts of specialist kan een casemanager COPD voor u aanvragen.