Thuiszorg

'Dankzij de thuiszorg kan ik in mijn buurtje blijven'

Introductie

U woont thuis en heeft ondersteuning nodig. Als mantelzorg niet (voldoende) mogelijk is, bekijken we samen welke zorg of hulp(middelen) u nodig heeft en wat u belangrijk vindt om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u graag.

Thuiszorg

U woont graag thuis, maar heeft wel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net uit het ziekenhuis komt en nog niet op de been bent. Of omdat u door ouderdom of ziekte niet meer alles zelf kunt. Het is dan fijn als mantelzorgers u helpen. Maar het kan zijn dat dat niet voldoende is. Samen met uw mantelzorger bekijken we welke aanvullende hulp u thuis nodig heeft.

Onze verzorging

De (wijk)verpleegkundige en/of verzorgende bekijkt samen met u of u met een hulpmiddel sommige dagelijkse handelingen nog zelf kunt doen. Bijvoorbeeld opstaan, naar bed gaan, wassen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen innemen. Als dit niet kan, helpt de verzorgende u.

Onze verpleging

Kunt u niet meer voor uzelf zorgen door een ziekte? Dan komt onze verzorgende of verpleegkundige bij u thuis en helpt u bijvoorbeeld met uw stoma, wondverzorging, pijnbestrijding, medicijnen geven, insuline spuiten of blaasspoelen. Ook bieden we specialistische zorg bij diabetes, kanker of COPD/astma.

Onze revalidatie

Na een ziekenhuisopname kan het zijn dat u in eerste instantie niet haar huis kunt om daar te herstellen. De revalidatie wordt dan aangeboden in een van onze revalidatielocaties. Maar als u na een tijdje al enigszins bent hersteld, kunt u ook thuis verder revalideren. Onder de noemer ambulante revalidatie krijgt u dan therapie/behandeling in zowel in uw eigen woonomgeving als bij Evean.

Wat kost thuiszorg?

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van Evean.

Kosten bij niet tijdig afmelden
Indien u niet tijdig uw afwezigheid bij ons meldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van het zorgmoment bij u in rekening te brengen. Wij brengen alleen de tijd die voor het zorgmoment staat bij u in rekening, op basis van € 61,- per uur. Als u kunt aantonen dat u niet in staat was om u tijdig af te melden, bijvoorbeeld bij acute ziekenhuisopname, wordt u vrijgesteld van kosten.