Spraak-/taalproblemen

'Zomaar een praatje maken lukt niet meer'
spraakprobleem

Spraak-/taalproblemen

Introductie

Bij een spraak- en/of taalprobleem kunt u bepaalde klanken niet goed maken. Praten gaat steeds moeilijker en kost veel energie. Soms komt een spraak- en/of taalprobleem door slechthorendheid, doofheid of door een afwijking aan uw mond of keel. Ook sommige aandoeningen, zoals Parkinson, een beroerte en MS (multiple sclerose), kunnen spraak- en/of taalproblemen veroorzaken. De wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg Evean biedt, en hoe uw mantelzorgers kunnen helpen.

Onze zorg en hulp bij spraak-/taalproblemen