Voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten die van toepassing zijn op:

U – als cliënt en Evean

Wanneer u bij ons in zorg komt, ontvangt u een welkomstbrief van Evean. De algemene module is op alle cliënten van toepassing. Daarnaast geldt er één bijzondere module, afhankelijk van de zorg die u ontvangt. De module Wzd geldt niet voor cliënten die opgenomen zijn met een Rechtelijke Machtiging of In Bewaring Stelling.

U – als onderaannemer en Evean

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Stichting Evean Zorg en andere aanbieders betreffende het leveren van Wlz- en Zw-zorg. 

U- als hoofdaannemer en Evean

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Stichting Evean Zorg en andere aanbieders betreffende het leveren van Wlz- en Zw-zorg.