Voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten die van toepassing zijn op:

U – als cliënt en Evean

De algemene module is op alle cliënt van toepassing. Daarnaast geldt er één bijzondere module, afhankelijk van de zorg die u ontvangt. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op cliënten met een BOPZ-indicatie. Hiervoor geldt het document Rechten en plichten Wzd cliënten.

U – als onderaannemer en Evean

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Stichting Evean Zorg en andere aanbieders betreffende het leveren van Wlz- en Zw-zorg.  

U- als hoofdaannemer en Evean

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Stichting Evean Zorg en andere aanbieders betreffende het leveren van Wlz- en Zw-zorg.