Nauwere samenwerking Hospice Egmond en zorgorganisatie Evean

Zorgorganisatie Evean gaat per 1 april met een vast team professionele verpleegkundigen zorg leveren in Hospice Egmond. De samenwerking is al een aantal maanden in ontwikkeling. Na alle voorbereidingen gaat het nieuwe team nu van start. Zij nemen het stokje over van het Evean-thuiszorgteam dat de afgelopen maanden de zorg heeft gedaan. Samen met de vrijwilligers en de coördinatoren van het hospice gaat het verpleegkundig team met veel betrokkenheid aan de slag om de gasten van het hospice optimaal te ondersteunen in hun laatste levensfase.  

Hospice Egmond in Egmond aan Zee is een ‘bijna thuis-huis’ waar mensen in de laatste fase van hun leven palliatieve zorg krijgen, gericht op het verlichten van ongemak en pijn. “Om toekomstige gasten en hun naasten, maar ook vrijwilligers, huisartsen en specialisten betere service te kunnen verlenen, hebben we gekozen voor een nauwere samenwerking met Evean. In de praktijk bleek het realiseren van professionele zorg met verschillende aanbieders een lastige klus. De druk op onze zorgverleners nam toe. Ook al omdat we meer aanvragen van buiten Egmond kregen. Daarom hebben we gekozen om voortaan 24 uur professionele verpleegkundige zorg in huis te hebben, dankzij het team professionals van Evean. Bij alle zorg en begeleiding die worden geboden, staan het welzijn en de persoonlijke wensen van onze gasten voorop. Daarnaast waarborgen we ook in deze nieuwe situatie het karakter van dit hospice, waarin de huiselijke sfeer, opvang en begeleiding hoog in het vaandel staan”, zegt Jan Mesu, voorzitter van het bestuur van Hospice Egmond. 

We doen het ‘voor elkaar en met elkaar’, zoals ook op de gevel van het hospice staat vermeld

Professionals en vrijwilligers staan samen klaar voor de gasten

Het vaste Evean-team voor het hospice telt momenteel zeven verpleegkundigen. Daarnaast worden er nog enkele flexmedewerkers gezocht. Het team staat onder leiding van teammanager Margaret Kras. “Wij bieden verpleegkundige zorg en de vrijwilligers nemen andere taken voor hun rekening, bijvoorbeeld eten en drinken verschaffen en het zorgen voor een veilige, warme sfeer. We spreken goed met elkaar af wie wat doet. Iedereen beseft ten volle dat de gasten en hun naasten zich bevinden in een tijd van afscheid nemen. Dat maakt dat het leven soms moeilijk te dragen is. Alle inspanningen, zowel van onze professionals als van de vrijwilligers zijn erop gericht de gasten met liefdevolle aandacht, zorg en steun bij te staan. Dat kan het lijden verlichten. We doen het ‘voor elkaar en met elkaar’, zoals ook op de gevel van het hospice staat vermeld.”