Kwaliteitsverslag

In het kwaliteitsjaarplan staat beschreven hoe Evean en de intramurale locaties willen komen tot het bieden van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten. In het kwaliteitsverslag wordt teruggekeken op welke gebieden we aan kwaliteit gewerkt hebben en wat gerealiseerd is. Hieronder vindt u het kwaliteitsverslag van het afgelopen jaar. 

Kwaliteitsverslag 2022