Nieuw Behandel- en Expertisecentrum

Bundelt alle kennis van kortdurende zorg en behandeling

Als grote regionale speler in de ouderenzorg beschikt Evean over een schat aan kennis. Niet alleen als het gaat om langdurige zorg, maar juist ook op het gebied van kortdurende zorg en behandeling. Met het nieuwe Behandel- en Expertisecentrum (BEC) wil Evean het beste van alle kortdurende zorg bij elkaar brengen. “Door een verregaande samenwerking kunnen we onze expertise nog verder uitbreiden en kennis delen. We zijn er niet alleen voor Evean-cliënten, maar ook voor partners zoals huisartsen, ziekenhuizen en de verstandelijk-gehandicaptenzorg”, vertelt Merel Ligthart, manager Behandel- en Expertisecentrum.

Van de (para)medische zorg tot revalidatiezorg, van thuisbegeleiding tot dagbesteding. van interventie en observatie tot en met specialistische thuiszorg door long-, oncologie- en cva-verpleegkundigen – al deze expertises vallen voortaan onder het BEC. “We zijn er voor iedereen in Amsterdam, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Daarbij willen we vooral benaderbaar en toegankelijk zijn, ook voor ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. We willen nog meer halen uit de samenwerking.”

We zijn er niet alleen voor Evean-cliënten, maar ook voor partners zoals huisartsen, ziekenhuizen en de verstandelijk-gehandicaptenzorg

Merel Ligthart, manager Behandel- en Expertisecentrum

Samenwerken

Als voorbeeld noemt Merel de gesprekken met een instelling voor verstandelijk-gehandicaptenzorg die revalidatieplekken nodig heeft. “Hebben cliënten nu een gebroken heup, dan gaan ze na de operatie vaak terug naar hun eigen woonplek. Dat gebeurt, omdat de huidige revalidatie binnen de ouderenzorg niet altijd geschikt voor hen is. Dit heeft als vervelend gevolg dat sommigen niet de juiste revalidatiezorg krijgen en niet optimaal herstellen. Samen kijken we nu hoe we die revalidatie binnen Evean wel mogelijk kunnen maken.”

Het BEC wil dit soort samenwerkingen nog meer mogelijk maken. “Dat vraagt ook om  aanpassingen in onze systemen. Daarbij willen we bijvoorbeeld voor veel voorkomende zorg en behandelingen zorgpaden opstellen. Zo weet iedereen welke route hij of zij moet volgen om bij de juiste passende zorg uit te komen.”

Leren en ontwikkelen
Merel benadrukt dat het Behandel- en Expertisecentrum uiteraard ook zijn kennis deelt met de rest van Evean: “We helpen straks graag om medewerkers elders in de organisatie te scholen en te begeleiden. Binnen Recura hebben we bijvoorbeeld dijken van verpleegkundigen die collega’s goed zouden kunnen onderwijzen in verpleegtechnische handelingen en revalidatie.”

“Of neem onze nieuwe ThuisSupporters die regelmatig mensen met dementie thuis begeleiden. Hoe mooi zou het zijn als de psychologen binnen het Behandel- en Expertisecentrum deze collega’s wat kunnen bijbrengen over dementie, bejegening en probleemgedrag. Dat kan in kleinere groepen, maar je zou bijvoorbeeld ook aan symposia kunnen denken.”

Merel vertelt trots: “Binnen het BEC hebben we ook veel opleidingsplekken voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en GZ-psychologen in opleiding. Verder hebben we stageplekken voor alle paramedici op hbo-niveau. En niet onbelangrijk: binnen het Behandel- en Expertisecentrum leiden we ook veel leerling-verpleegkundige op, bijvoorbeeld binnen onze Recura-leerunit.”

Eén visie op revalidatie
Alle ontwikkelingen binnen het BEC komen ook aan de cliënt ten goede. “Dat zit ‘m ook in kleine dingen als een gewijzigde organisatiestructuur. Neem de drie revalidatieafdelingen binnen Evean. Twee daarvan vielen tot voor kort nog onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager van het huis waarbinnen de afdeling gevestigd is. Binnen zo’n locatie ligt de nadruk op wonen en welzijn. Dat geldt ook voor de activiteiten. Die vinden plaats in de algemene ruimte en zijn dan minder geschikt voor revalidanten.”

“Door alle drie de revalidatieafdelingen binnen het BEC te laten samenwerken, kunnen we een eigen visie en invulling neerzetten. Doel is dat, waar je ook bij Evean aanklopt voor revalidatiezorg, we allemaal hetzelfde beeld voor ogen hebben.”

In beweging
Merel en de betrokken teammanagers bouwen inmiddels hard aan het nieuwe BEC. “We zijn op 1 maart van start gegaan en als het aan ons ligt, moeten we op 1 januari 2025 een eind zijn. We hebben dan nog zeker niet de ideale situatie bereikt, maar de beweging vooruit is alvast ingezet.”

“Zo zaten we onlangs met zowel zorgmedewerkers als behandelaars aan tafel om te praten over de visie en ontwikkelingen rondom de observatieafdeling Korenaar. Van dat soort mooie stappen willen we de komende jaren er nog veel meer maken. Dat doen we niet alleen voor een nog betere kwaliteit van zorg, we zetten onszelf zo ook beter op de kaart als interessante plek om te werken. Dat is heel belangrijk in deze tijd.”

Wie horen er bij het nieuwe Behandel- en Expertisecentrum?

Dit zijn de afdelingen die vallen onder het BEC:

  • Medische zorg
  • Paramedische zorg
  • Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
  • Eerstelijns Verblijf (ELV)
  • Gedrag- en observatieafdeling De Korenaar
  • Wond- en expertisecentrum
  • Hospices
  • Specialistische zorg (bijv. long-, diabetes-, oncologie- en cva-verpleegkundigen)
  • Dagbesteding
  • Thuisbegeleiding