Zorg voor coronapatiënten in Evean Corona-units

Evean heeft momenteel twee locaties ingericht voor de opvang van coronapatiënten. Hier verplegen we patiënten die niet langer thuis verzorgd kunnen worden, of die doorstromen uit ziekenhuizen in de regio. Deze locaties worden Corona-units of COVID-19 units genoemd. Er is een Evean corona-unit in de Zaanstreek (locatie Recura i.s.m. het Zaans Medisch Centrum) en een in Amsterdam-Noord (locatie Eduard Douwes Dekkerhuis). Deze hebben een opnamecapaciteit van respectievelijk 28 en 15 bedden. Binnen Evean is Franka Parée mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de COVID-19 unit Recura, dat is ontstaan in samenwerking met het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Franka licht toe hoe dit initiatief is ontstaan en hoe de unit is gerealiseerd.

Ouderenzorgorganisatie Evean en het ZMC werken al tientallen jaren intensief samen, onder meer vanuit het gezamenlijk opgerichte revalidatiecentrum Recura, dat sinds februari 2017 operationeel is. Samen inspringen op de behoefte (vanuit het Regionaal Overleg OuderenZorg, ROAZ) om een COVID-19 unit op te zetten voor het gebied Zaanstreek was dan ook iets waarover Franka Parée, regiomanager bij Evean, en Jaap Meijjer, Manager Cure-Care bij het ZMC, niet lang hoefden na te denken. De fase van concept tot opening nam slechts één week tijd in beslag; op 26 maart werd de gezamenlijke COVID-19 unit geopend.

“Er is bewust gekozen voor een integratie van de COVID-19 unit binnen Recura,” aldus Parée. “Omdat we hier de beschikking hebben over éénpersoonskamers die bovendien van alle gemakken voorzien zijn. 

Logistieke drempels, zoals het organiseren van de benodigde zuurstof voor cliënten, werden in nauwe samenwerking tussen Evean/Recura en het ZMC opgelost. Zo organiseerden de longspecialisten van beiden organisaties samen dat er op de Recura COVID-19 unit zuurstofcilinders ingezet konden worden.

Zorgpad: zorg voor coronapatiënten van ziekenhuis tot revalidatie

Om cliënten integraal te begeleiden met optimale zorg wordt er door collega’s momenteel een zorgpad ontwikkeld dat reikt van opname op de Intensive Care van het ZMC tot aan revalidatie in Recura. De Recura locatie is fysiek direct gekoppeld aan het ZMC en heeft op de 5e verdieping een afdeling gereserveerd voor cliënten die positief getest zijn op COVID-19. Op de 4e verdieping bevindt zich een tweede afdeling waar reguliere revalidatie geboden wordt. Hier worden bijvoorbeeld cliënten opgenomen die hersteld zijn van het COVID-19 virus maar nog niet sterk genoeg zijn om terug te keren naar huis.

In een dagelijks overleg bespreken het ZMC (Jaap Meijjer) en Recura (Franka Parée) met een Specialist Ouderenzorg (SO): Wat is de status op de Intensive Care? Welke druk ligt er op de Spoedeisende hulp? Hoeveel coronapatiënten zijn er op de verpleegafdelingen opgenomen? Wat wordt er verwacht van de ontwikkeling van cliënten? Zij maken daarin steeds een forecast waarmee zo nauwkeurig mogelijk wordt geschat welke toestroom er verwacht kan worden.

Binnen deze integrale aanpak kan er specialistische zorg vanuit allerlei disciplines worden ingezet om steeds een maatwerk oplossing te bieden die van opname in het ZMC tot aan ontslag uit Recura naadloos aansluit.

Hoewel deze werkwijze start vanuit het ZMC en Recura passen we deze binnenkort ook toe op de andere locatie van Evean waar een COVID-19 unit is opgezet.

In de eerste week na opening heeft Recura de eerste cliënten kunnen ontslaan; zij zijn hersteld van het COVID-19 virus.

Franka Parée:
“Ik vind het fantastisch dat we vanuit onze samenwerking mogelijk maken dat mensen na hun herstel van het COVID-19 virus tijd letterlijk doorstromen binnen hetzelfde gebouw. De cliënt blijft in een bekende omgeving.

Tegelijkertijd zorgt deze werkwijze ervoor dat Evean/ Recura zoveel mogelijk kan ondersteunen in de doorstroom vanuit het ZMC voor cliënten die niet per se een ziekenhuisbed nodig hebben, maar nog niet voldoende hersteld zijn om terug te keren naar huis.

“Het is geweldig om te zien hoe onze collega’s zich hiervoor inzetten en op alle fronten meedenken. Zo is er een echtpaar in Recura opgenomen waarvoor de Nederlandse taal niet vanzelfsprekend bleek. Deze taalbarrière hebben we kunnen doorbreken door op deze locatie een Turkse basisarts in te zetten die het echtpaar goed kan begeleiden. Het is echt maatwerk en voelt daarmee extra bijzonder als we een dergelijke oplossing kunnen aanbieden. Doordat meneer en mevrouw samen op onze locatie zijn opgenomen kunnen zij bovendien overdag bij elkaar zijn. Het zijn juist dit soort dingen die in deze tijd het verschil maken. Daar mogen we trots op zijn.”