Rietvelden

Lekker wonen in een huiselijke en kleinschalige woonvoorziening

Introductie

De Rietvelden is een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen. De Rietvelden is centraal gelegen in Wormerveer, dichtbij uitvalswegen en de markt. De huiselijke, kleinschalige woonvoorziening biedt ruimte aan 96 bewoners, verdeeld over twaalf wooneenheden.

Aanbod op locatie

In de Rietvelden is er veel ruimte voor plezierige activiteiten, zoals spelletjes, bakken of koken. Ook is er de mogelijkheid om een paar keer per week naar café Rietvelden te gaan. Daar ontmoeten bewoners ook buurtgenoten.

Bewoners krijgen zorg van het team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De specialist ouderengeneeskunde of eigen huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg van bewoners. Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, bijvoorbeeld bij reuma, diabetes of kanker. Op verwijzing van de huisarts kunnen bewoners terecht bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de diëtist, de geestelijk verzorger en de psycholoog.

Dagbesteding De Noordse Dam
Dagbesteding De Noordse Dam bevindt zich in de locatie Rietvelden. Lees hier meer over Dagbesteding.

Kwaliteitsverslag Evean

Wilt u meer weten over:

Wat kost het?

Wonen in een woongroep valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor vergoeding heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zelf betaalt u een eigen bijdrage voor wonen in een woongroep. 

Beschikbaarheid op locatie

Staat u op de wachtlijst voor een van onze huizen, dan neemt de zorgconsulent regelmatig contact met u op. De zorgconsulent vraagt of u nog voldoende mantelzorg heeft en of de situatie is veranderd. Ook draagt de zorgconsulent oplossingen aan zolang u nog op de wachtlijst staat.

Actuele wachttijden

Thuis bij Evean

‘Hoe zorgen we ervoor dat ouderen liefdevolle zorg krijgen in een huis dat als thuis voelt?’ Met die vraag ging Evean in 2014 aan de slag. Met het gedachtegoed 'Thuis bij Evean' willen we bereiken dat bewoners prettiger wonen en lekkerder in hun vel zitten. Niet langer zijn de kwaliteitseisen en werkgewoontes het uitgangspunt, maar de behoeften en wensen van onze bewoners. Door grote en kleine aanpassingen verandert het verzorgings- of verpleeghuis steeds meer in een fijne, vertrouwde woonomgeving - waar het net als thuis voelt.

Aanmelden

Heeft u een indicatie voor zorg en wilt u zich aanmelden voor opname of een wachtlijst? Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het wonen bij Evean, wat ervoor nodig is om in aanmerking te komen voor langdurige opname (WLZ) of tijdelijke opname (ELV) of andere vragen rondom een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling.

Heeft u vragen over zaken zoals maaltijdgebruik, de was, verzorging, activiteiten en de faciliteiten die onze zorginstelling biedt. Of wilt u in contact treden met uw familielid woonachtig in ons zorgcentrum, belt u dan rechtstreeks naar de receptie.