Formules en modules – beloftes en verbeteringen

Espria kan dankzij haar groepsmaatschappijen, die in verschillende domeinen in de volle breedte actief zijn, zorg en ondersteuning in samenhang aanpakken. Met als insteek mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. We willen onder meer door preventie en vroege interventie het risico op verlies van zelfstandigheid zo lang mogelijk voorkomen. Mocht er toch terugval optreden, dan is het zaak ervoor te zorgen dat cliënten weer zo snel mogelijk de draad (zelfregie) weer kunnen oppikken. Voor degenen die het echt nodig hebben en die niet zelfstandig genoeg kunnen functioneren, bieden we beschermende zorg, intensieve behandeling en begeleiding.

Formules

Vanuit een meerjarenstrategie waarin de cliënt centraal staat, zijn gezamenlijke formules ontwikkeld onder de noemer ‘Merkbaar beter’. Deze formules zijn de bouwstenen van de klantstrategie en vormen de uitwerking van beloftes aan cliënten en aan de samenleving. De ambitie is merkbaar beter deze meerwaarde in de praktijk te gaan bewijzen. Het gaat om de volgende formules (beloftes):

  • Jezelf zijn en blijven
  • Overal thuis
  • Snel weer thuis
  • De sterke wijk
  • Beschermende zorg

Modules

De formules zijn vertaald naar praktische verbeteringen (modules) in de werksituatie, waarin ze meetbaar worden gemaakt om te zien in hoeverre ze worden gerealiseerd. Voorbeelden van deze modules zijn ‘Acute integrale zorg’, ‘Wonen bij ons’ en ‘Behoeftebepaling’. Meer modules zijn in ontwikkeling en kunnen vervolgens breed worden toegepast. Al met al moeten de modules laten zien aan cliënten en de samenleving dat Espria letterlijk en figuurlijk werk maakt van haar beloften en deze ook waarmaakt.