Succesvolle training Positieve Gezondheid

Onlangs hebben 11 collega’s (wijk)verpleegkundigen en specialistisch verpleegkundigen de training Positieve Gezondheid succesvol afgerond. 

De collega’s die nu getraind zijn kunnen in de rol van aandachtsvelders bijdragen aan deskundigheidsbevordering op het gebied van Positieve Gezondheid.

Trainer Ine: “Een inspirerende groep met veel interactie en enthousiasme! Ik weet zeker dat ze vele harten (zullen) raken in het werkveld en ook daarbuiten"

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid is een manier van denken en werken waarbij je de ander centraal stelt. Je helpt de ander om beter te benoemen wat belangrijk voor hem/haar is en dat te vertalen naar stappen die hij/zij wil zetten. Goed luisteren en kijken speelt hierbij een rol, maar ook vertrouwen op de vermogens van de persoon zelf. Om het werken vanuit deze mindset te ontwikkelen, is doen en ervaren belangrijk. Ook zelfreflectie speelt een rol: wat vind je zelf belangrijk, wanneer ervaar jij zingeving en contact? Uitwisseling en samen leren zijn hier een onmisbare bron van inspiratie. 

Deze manier van denken is in het contact met de cliënt waardevol, maar je kunt het ook toepassen in het contact met collega’s. Op welke manier past mijn collega de principes van Positieve Gezondheid toe? Hoe kan ik daarbij aansluiten zodat het verder ontwikkeld kan worden?

Het officiële certificaat van het iPH ‘Werken met Positieve Gezondheid’ is afgelopen week uitgereikt aan de collega’s: Anja Snoek, Linda Klaver, Alice Kranenburg, Ingrid Stoop, Mirjam Goorhuis, Petra Koek, Barbara Bleeker, Mirelle Wennekers, Floor Bambelt, Sasja Vleugel, Ingrid Stroobach. Dank voor jullie positieve inzet tijdens de training, de mooie gesprekken en inspirerende case voorbeelden! 

Passende zorg
Deze training werd aangeboden als onderdeel van Passende zorg, een van de vier speerpunten in het Evean jaarplan 2023. Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het leven van mensen en oog heeft voor de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan.

In de Passende zorg hanteren we 4 principes:

  • Samen (zorg komt in samenspraak met cliënt en cliëntsysteem tot stand)
  • Waardegedreven (De zorg is doelmatig en daardoor toegankelijk en betaalbaar)
  • JZOJP (De zorg vindt plaats op de juiste plek in de keten)
  • Gezondheid i.p.v. ziekte (focus van ziekte naar, in stand houden en bevorderen van, gezondheid)

Werken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is dan ook een belangrijk onderdeel van het leveren van Passende zorg.