Speciale appartementen in woontoren Amsterdam-Noord

voor senioren die extra zorg en ondersteuning nodig hebben

Aan de Statenjachtstraat in Amsterdam-Noord opent op 4 maart een geheel gerenoveerde woontoren voor senioren. Binnen de toren is er ook ruimte voor een tiental ouderen die meer dan thuiszorg nodig hebben, en voor wie het verpleeghuis (nog) niet passend is. De meeste van deze plekken zijn op dit moment nog vrij. De reguliere seniorenflats zijn bijna allemaal verhuurd.

Het project Statenjachtstraat is een unieke samenwerking tussen woningcorporatie Eigen Haard, welzijnsorganisatie DOCK en zorgorganisatie Evean. De corporatie heeft het hele complex het afgelopen jaar grondig verbouwd. Alle appartementen zijn geheel gerenoveerd en er is een geheel nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd.

Meer zorg

De meeste seniorenflats verhuurt Eigen Haard via Woningnet aan ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen (met of zonder thuiszorg). Voor tien appartementen in het gebouw zoekt Evean de bewoners. Deze zijn bestemd voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, maar (nog) te goed zijn voor het verpleeghuis. Dat kunnen bijvoorbeeld ouderen met dementie in een wat latere fase zijn. Die naast zorg ook begeleiding nodig hebben voor meerdere momenten/uren per dag. Om voor een van deze woningen in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de toekomstige bewoner een zogenaamde Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft.

Wie in een appartement voor ouderen met een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte komt wonen, kan rekenen op de zorg van Evean onder de naam GewoonThuis – ook wel bekend als Volledig Pakket Thuis. Bij deze dienstverlening hoort bijvoorbeeld de ondersteuning bij het naar bed gaan, bij het opstaan en bij de persoonlijke verzorging. Verder komt bijvoorbeeld de verpleegkundige langs voor medicijnen, injecties en wondverzorging. Op termijn biedt Evean ook de mogelijkheid om de maaltijden te laten verzorgen.

Ondersteuning

Nieuw gezicht in de zorg en begeleiding van GewoonThuis is de ThuisSupporter van Evean. Die komt bij de mensen voor de begeleiding van de bewoner thuis en buitenshuis, als ook voor het huishouden. De ThuisSupporter kan ook gebruikmaken van een auto voor een middag winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis.

Behalve de ThuisSupporter worden straks ook actieve bewoners in de woontoren uitgenodigd om wat aandacht te geven aan de kwetsbaardere buur. Samen een kop kofffie drinken, samen naar de ontmoetingsruimte – de ene oudere kan op deze manier langer meedoen aan het sociale leven, voor de andere oudere is het waardevol om iets voor de buurman of buurvrouw te betekenen.

Ruimte voor naasten

De appartementen in de woontoren aan de Statenjachtstraat zijn geschikt voor twee personen. Dat geldt ook voor de appartementen die bestemd zijn voor ouderen met een Wlz-indicatie. Hun partner hoeft géén Wlz-indicatie te hebben. Evean, DOCK en Eigen Haard hopen ook de andere naasten van de bewoners regelmatig te mogen verwelkomen. Dankzij de moderne, uitnodigende omgeving is de verwachting dat ook zij zich thuis voelen in de vernieuwde woontoren.

Contact voor Wlz-zorg

Wie geïnteresseerd is in de woonmogelijkheden voor ouderen die extra zorg en ondersteuning thuis nodig hebben (Wlz-indicatie), kan contact opnemen met Raphaël IJspeert, teammanager VPT Amsterdam bij Evean. Dat kan via vptamsterdam@evean.nl of 06 16 15 93 46.