Optimale ondersteuning in laatste levensfase dankzij 24-uurszorg

Professionals en vrijwilligers staan samen klaar voor de gasten

Nauwe samenwerking Hospice het Tij en zorgorganisatie Evean sinds 14 januari

Na alle voorbereidingen gaat het nieuwe team nu van start. Samen met de vrijwilligers en de coördinatoren van het hospice gaat het verpleegkundig team met veel betrokkenheid aan de slag om de gasten van het hospice optimaal te ondersteunen in hun laatste levensfase. Hospice het Tij in Zaandam is een ‘bijna thuis-huis’ waar mensen in de laatste fase van hun leven palliatieve zorg krijgen.

Gekozen is om 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg in huis te hebben. Evean levert de 24 uurs professionele verpleegkundige zorg in het Tij. Zo kan voor de gasten en hun naasten, maar ook vrijwilligers, huisartsen en specialisten op deze manier een betere service verleend worden. Bij alle zorg en begeleiding die worden geboden, staan het welzijn en de persoonlijke wensen van onze gasten voorop.

Professionals en vrijwilligers staan samen klaar voor de gasten
Het vaste Evean-team voor het hospice telt momenteel 7 verpleegkundigen, 2 coördinatoren en vrijwilligers.