LEER-UNITS

Evean geeft startsein voor het opzetten van LEER-units

Een nieuw en innovatief opleidingsconcept

De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Deze ontwikkeling vraagt om innovatieve manieren van opleiden. Leren in de praktijk is in toenemende mate de manier van opleiden die het beste aansluit op de vraag. Mede vanuit de ambitie de beste praktijkopleider van Nederland te worden, is Evean gestart met het verkennen en voorbereiden van een nieuw en innovatief opleidingsconcept; de zogenaamde LEER-units.

Een LEER-unit is een gedeelte van een afdeling of wijkteam waar de zorg uitgevoerd én gecoördineerd wordt door de studenten van verschillende opleidingen en leerjaren. Studenten begeleiden elkaar en gediplomeerde medewerkers coachen studenten met de ‘handen op de rug’, als leercoach.

De inzet van Leer-units kan potentieel veel voordelen bieden. Doordat het team van een LEER-unit alleen studenten bevat, voelen studenten zich bijvoorbeeld vrijer om nieuwe ideeën in te brengen. Ze krijgen meer tijd en ruimte om aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling en leren van en met elkaar. Daarnaast kan met een LEER-unit ook een grotere inzet van studenten plaatsvinden, waardoor er meer aandacht is voor de cliënt.

Op papier een goed plan dus, maar hoe denkt de praktijk hierover? Het is voor het slagen van dit initiatief cruciaal te weten hoe zij erin staan. Samen met medewerkers van de betrokken teams (intramuraal én extramuraal), de praktijkopleiders en docenten van het Regiocollege werd daarom tijdens twee goedbezochte startbijeenkomsten verder vormgegeven aan dit nieuwe concept. Welke uitdagingen ziet men? Wat zijn potentiele voordelen? En wat is op korte termijn haalbaar?

Er is gekozen om te starten met 2 verschillende locaties: Nieuw Groenland en wijkteam Oudorp Alkmaar. Hiernaast staat wijkteam Zaanstreek-oost ook in de startblokken om op korte termijn aan de slag te gaan.  De betrokken teammanagers hebben nadrukkelijk hun enthousiasme en interesse voor het concept van de LEER-units uitgesproken. “Het grote voordeel van een LEER-unit, of zoals wij het in de thuiszorg noemen een LEER-route, is dat studenten veel meer in staat zijn om samen te leren; van en met elkaar”, zegt Mendaly de Kok, een van de betrokken teammanagers. “Ze moeten eigenlijk ook alles zelf organiseren. Dus behalve vakinhoudelijke cliëntenzorg, leren ze daar omheen dus nog veel meer.”

De startbijeenkomsten leverden mooie inzichten, actiepunten en vervolgstappen op. Wordt snel vervolgd!

“Het grote voordeel van een LEER-unit, of zoals wij het in de thuiszorg noemen een LEER-route, is dat studenten veel meer in staat zijn om samen te leren; van en met elkaar”

Mendaly de Kok (teammanager)