EEN ZACHTE LANDING BINNEN GRZ, OOK VOOR NAASTEN

Het belang van deze centrale plek.

Naasten van GRZ cliënten lopen vaak tegen veel vragen aan bij een plotselinge opname van een partner of familielid. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt gedurende langere tijd intramurale revalidatie nodig heeft. Dat blijkt uit onderzoek binnen ouderenzorgorganisaties Evean, Amsta, Cordaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Als samenwerkende organisaties zijn we in een vanuit RAK-gelden gefinancierd onderzoek op zoek gegaan naar hoe we de naasten van onze GRZ-cliënten beter kunnen informeren en begeleiden bij zo’n plotselinge opname.

De rol van naasten is belangrijk in het zorgproces, zoveel is duidelijk. Maar wat er van hen verwacht wordt, welke zaken geregeld moeten worden, en voor welke keuzes zij samen met de cliënt staan, is voor naasten vaak niet direct helder. Voor velen is het de eerste keer dat zij een zorgproces van dichtbij meemaken. Dan is het maar wat fijn als alle informatie die je nodig hebt op één plek kunt vinden.
Zo voorkomen we bovendien dat er in een onzekere situatie waarin er veel op iemand afkomt, onnodige onzekerheid en onrust ontstaat.

Uit het onderzoek en de afgenomen interviews komt naar voren dat een centrale plek waarin alle informatie bijeen wordt gebracht, de naasten van onze cliënten enorm zal helpen.

Evean, Amsta, Cordaan en Zonnehuisgroep Amstelland hebben in 2021  (samen met bureau KOOS) daarom samengewerkt aan een website waarin we al deze informatie en handvatten samen brengen.

Hierbij is uitgegaan van de informatiebehoefte van naasten, waarmee we zorgen dat de informatie naadloos aansluit op de vragen die een naaste tegenkomt wanneer een partner of familielid wordt opgenomen in een GRZ instelling. Ervaringsdeskundigen van alle kanten dachten uitvoerig mee over wát er nodig was.

Op de website www.stappenouderenherstel.nl geven de samenwerkende organisaties duidelijkheid over:

  • Wat er van een naaste verwacht wordt
  • Hoe de cliënt het beste gesteund kan worden tijdens deze moeilijke tijd
  • Wat de naaste mag verwachten van de zorgorganisaties waar de cliënt verblijft

Zo zorgen we samen voor een voorspoedig herstel van de cliënt. Daarbij wordt er altijd gestreefd naar een terugkeer naar huis, maar ook wanneer het beter is om te verhuizen naar een woonplek in de zorg, worden de nodige handvatten gegeven. Er wordt op de website antwoord gegeven op veelgestelde vragen, en verwezen naar handige websites die tijdens het herstel, en een mogelijk vervolgtraject van pas kunnen komen.