Beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Op dinsdag 25 oktober 2022 is Evean door Nedap geïnformeerd over een beveiligingsincident in Carenzorgt.nl. Nedap is de leverancier van deze digitale gezondheidsomgeving. Er zijn documenten die via Carenzorgt.nl door zorgaanbieders zijn aangeboden, ongeautoriseerd gedownload. Evean maakt ook gebruik van Carentzorgt.nl.
Aanvankelijk leek Evean niet bij de hack betrokken, maar op donderdag 3 november is door Nedap gemeld dat er van enkele cliënten documenten gedownload zijn. Het betreft geen cliënten die momenteel in zorg zijn bij Evean.

Nedap heeft van het beveiligingsincident aangifte gedaan bij de politie en Nedap staat in contact met hen. De politie is direct na de aangifte een onderzoek gestart en heeft een verdachte aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

Over Carenzorgt.nl
Carenzorgt.nl is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Het systeem wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders.

Meer informatie
Evean vindt privacy en beveiliging van gegevens zeer belangrijk en wij hebben hier doorlopend de aandacht voor. Evean heeft van dit incident dan ook direct melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Over hoe  binnen Evean wordt omgegaan met persoonsgegevens, vindt u op onze website:  www.evean.nl/privacy

Aanvullende informatie over bovengenoemd beveiligingsincident vindt u op de website van Carenzorgt.nl. Een belangrijke tip die u daarin leest is om uw wachtwoord aan te passen.