ANBI

Evean is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI-instelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, die hieronder terug te vinden zijn voor Evean.

Hoofdlijnen Meerjarenbeleid Evean

Evean. Dit zijn wij     
Evean biedt zorg en ondersteuning in een groot deel van Noord-Holland, te weten in de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam. Evean levert naast intramurale verpleging en verzorging (Wlz) onder andere eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, wijkverpleging, medisch specialistische verpleging thuis-, nacht- en waakzorg, thuisbegeleiding, dagbesteding en verzorgd wonen.

Visie op zorg
Onze missie en visie vormen belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling van onze organisatie. Het programma Thuis bij Evean, waarin alles draait om de cliënt,  is daarin de rode draad.

Van missie…
Evean staat voor het behoud van de identiteit van mensen. Jezelf zijn. Zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol kunnen leven. Je eigen identiteit behouden. Wanneer door ouderdom, een aandoening of een andere persoonlijke situatie een beroep moet worden gedaan op professionele zorg en ondersteuning, blijft deze behoefte onverminderd van kracht. Ook al is (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig. Evean staat daarvoor.

…naar visie…
De cliënt staat centraal. Wij luisteren goed om te achterhalen op welk terrein de behoefte ligt. De cliënt bepaalt in samenspraak met onze professionals welke zorg en ondersteuning het beste past. Onze professionals regisseren de zorg en ondersteuning rondom de cliënt, rekening houdend met de mogelijkheden. Het liefste thuis en als dat niet mogelijk is, elders. Zij werken daarbij nauw samen met partners en passen de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen toe.

…naar dagelijkse zorg
De cliënt bepaalt zelf welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij zijn/haar behoeften en mogelijkheden. Ons antwoord op deze ontwikkeling is dat onze professionals het aanbod (op het gebied van zorg, wonen en diensten) kunnen doen op een manier en moment die passen bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Zorg is en blijft mensenwerk. Het gaat niet altijd foutloos. Maar onze professionals leren van elkaar en doen er alles aan om continu het beste uit zichzelf en hun team te halen, zodat ze de beste zorg kunnen bieden.

De missie en visie van Evean zijn belangrijke bouwstenen voor de meerjarige ontwikkeling van onze organisatie. De visie van Evean staat als een huis: de behoefte van de cliënt staat voorop! Onze kernwaarden stimuleren de strategische ontwikkeling waarbij het programma Thuis bij/met Evean de rode draad is in wie wij als organisatie willen zijn.

Onze missie en visie hebben wij vertaald naar vijf strategische doelstellingen:

  1. De cliënt staat centraal in alles wat we doen
  2. De beste professionals aan ons binden
  3. Meer verbinding en samenwerking
  4. Rendement om te investeren en continueren
  5. Voortdurend toepassen van de meest recente inzichten

Evean, onderdeel van Espria
Evean is onderdeel van Espria. Zorgconcern Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander en De Trans. Door deze samenwerking, door groot te zijn in kleinschaligheid, kan Espria de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving zo veel mogelijk benutten, om daarmee bij te dragen aan de wens van elk mens om zo lang mogelijk zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.
Als onderdeel van Espria wordt Icare bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

De verantwoording over beloning, financiën en uitgevoerde activiteiten vindt plaats via het jaarverslag van Espria.

Voor informatie over het jaarverslag van Espria, klik hier>
Voor de contactgegevens van de bestuurders, klik hier>

Beschrijving bestuurders Espria

Statutaire doelstelling

Stichting Evean Zorg

KVK nummer
Stichting Evean Zorg: 41232302

RSIN Nummer
Stichting Evean Zorg: 002842506

ANBI gegevens Espria