Persvoorlichting

Onze persvoorlichter beantwoordt graag uw vragen naar aanleiding van de actualiteit. Als u een interview wilt afnemen, of een bezoek aan onze organisatie of aan een van onze locaties wilt brengen, dan coördineert en begeleidt onze persvoorlichter dit.

Regels fotografie, film en geluid

Om de privacy van bewoners, cliënten en medewerkers te borgen, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Communicatie:
 

  • opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Evean
  • terreinen of gebouwen van Evean te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur. Onder opnameapparatuur wordt verstaan alle vormen van beeld- en geluidsregistratie.

Contact

Contact woordvoerder: 088 383 34 00

Voor advertentieverkoop of onderwerpen die niet met persvoorlichting te maken hebben, verzoeken wij u een mail te sturen aan communicatie@evean.nl