Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden staan de rechten en plichten die van toepassing zijn op de relatie tussen u en Evean.