Er gaat niets boven thuis. Toch kan het noodzakelijk zijn om naar een plek te gaan waar men extra ondersteuning en/of behandeling krijgt. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een lichamelijk beperking of een geheugenprobleem. Bij Evean kunt u terecht voor Dagbesteding. We organiseren passende activiteiten, geven de aandacht die nodig is en bieden structuur in de dag. Daarmee vormt dagbesteding een ruggensteun voor de cliënt maar ook voor eventuele partner en/of mantelzorger(s).

Voor wie is dagbesteding?

Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen van achttien jaar en ouder (eventueel naast thuiszorg en mantelzorg), die behoefte hebben aan een gestructureerde dagbesteding.
We bieden dagbesteding aan mensen:

  • die beperkt zelfredzaam zijn vanwege gebrek aan sociale contacten, aan regelcapaciteit of vanwege fysieke problemen.
  • die niet zelfredzaam zijn vanwege beginnende dementie en/of somatische en/of psychische problematiek.
  • met acute problematiek.