Bij dagbehandeling komt een cliënt voor één of meerdere dagdelen naar een locatie van Evean. Daar volgt hij behandeling en doet hij activiteiten. Bij dagbehandeling leert iemand beter omgaan met zijn aandoening en, zo mogelijk, zelfstandiger functioneren. Soms kunnen klachten niet verbeteren. In dat geval proberen we in stand te houden wat iemand nog wel kan.

Wat is het verschil tussen dagbehandeling en dagbesteding?
Dagbehandeling is voor cliënten met bijvoorbeeld CVA, dementie of psychiatrische problemen. Zij volgen behandeling en doen activiteiten. Dagbesteding is voor ouderen die een zinvolle invulling van hun dag zoeken. Zij doen activiteiten en spelletjes, maar volgen geen behandeling.

Voor wie is dagbehandeling?

Dagbehandeling is voor:

> Mensen met psychische of psychiatrische problemen
'Mijn broer is depressief. Hoe leert hij beter voor zichzelf zorgen?'
Dagbehandeling bij psychische en psychiatrische problemen is voor mensen vanaf veertig jaar die last hebben van bijvoorbeeld depressie, angst, rouw, eenzaamheid, spanning, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Zij wonen thuis maar hebben wel begeleiding nodig om dit vol te houden.

> Ouderen met dementie
'Als Wim naar dagbehandeling gaat, kan ik even langs bij mijn dochter. Heerlijk.'
Psychogeriatrische dagbehandeling is voor ouderen met dementie of een geheugenstoornis. Zij doen bij Evean passende activiteiten en ontmoeten andere mensen. Cliënten doen bijvoorbeeld spelletjes, geheugenactiviteiten en educatieve activiteiten. Dagbehandeling is ook voor de partner of familieleden fijn. Zij kunnen even op adem komen.

> Jonge mensen met dementie
'Mijn man heeft dementie. Maar hij is ook vader van drie jonge kinderen.'
Voor mensen jonger dan 65 jaar is er aparte dagbehandeling. Jong dementerenden hebben vaak andere interesses dan ouderen met dementie. Ook is hun beleving van de ziekte anders. Meestal staan zij nog middenin het leven: met werk, een gezin en een sociaal netwerk. Doel van dagbehandeling is dat de cliënt een sterker zelfbeeld krijgt, contact onderhoudt met anderen en meer zin in het leven krijgt.

Hoe ziet een dag eruit?

Iedere dag kent een duidelijke structuur. Na ontvangst met een kopje koffie of thee volgt een ochtendactiviteit of behandeling. Na de gezamenlijke lunch is er tijd om te rusten. Dan volgt weer een activiteit of behandeling. Om vier uur 's middags ronden we de dag af. Cliënten doen zoveel mogelijk zelf om zelfstandigheid te oefenen.

 

Wat kost dagbehandeling?

Dagbesteding en dagbehandeling vallen (indien u nog geen indicatie heeft voor de WLZ) onder Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze zorgt vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.
Ook kunt u zich uw huisarts laten doorverwijzen naar het Sociaal Wijkteam van Evean. Het Sociaal Wijkteam van Evean helpt u graag bij de aanvraag.

Indien u een indicatie (nodig) heeft voor de WLZ, vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), kunt u ook gebruik maken van dagbesteding/dagbehandeling
Voor deelname aan de dagbesteding/dagbehandeling en voor het vervoer van en naar huis wordt een eigen bijdrage gevraagd door het CAK.