Aanmeldportaal subacute ouderenzorg Zaanstreek

Patiënten voor eerstelijnsverblijf (ELV) kunnen aangemeld worden bij het Aanmeldportaal subacute ouderenzorg Zaanstreek. Via het telefoonnummer 088 3833399 meldt u patiënten aan voor een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, wanneer dit wegens acute redenen nodig is.

Doel
Door middel van goede triage en coördinatie van (sub)acute zorg voor ouderen willen we:

  • kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment bieden;
  • verwijzers zo goed mogelijke ondersteunen bij de triage van (sub)acute zorgvragen;
  • de toegankelijkheid van de SEH en de klinische capaciteit van het ziekenhuis vergroten en

Hoe werkt het?

  • U krijgt het signaal van een acute niet-medische zorgvraag voor een 75+er. Er is geen diagnostiek nodig, maar vanuit een sociale indicatie of lichte zorgvraag is er wel direct zorg nodig. Er is sprake van spoed, binnen 48 uur kan een gevaarlijke situatie ontstaan. U verzamelt de informatie die nodig is voor de triage en belt het aanmeldportaal. NB: Het aanmeldportaal wordt niet ingezet voor langdurige plaatsing WLZ, GRZ, respijtzorg of crisis GGZ.
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn de triagisten van het aanmeldportaal via telefoonnummer 088 3833399 bereikbaar. Mochten wij niet direct opnemen dan kunt u een boodschap achterlaten. U wordt binnen 15 minuten teruggebeld door de dienstdoende triagist.
  • Om de triage zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u vooraf al het triageformulier door te nemen en de juiste gegevens paraat te hebben. Samen met u nemen we het triageformulier door, om een zorgvuldige afweging te maken hebben we veel informatie nodig. Eventueel nemen we contact opnemen met de oudere en/of mantelzorgers en/of betrokken thuiszorg om het beeld completer te krijgen. Uiterlijk een uur na het eerste contact is er uitsluitsel over de beste oplossing. De uitkomst van de triage is leidend voor de verdere afhandeling. Als arts blijft u uiteraard medisch verantwoordelijk voor de oudere.

Samenwerking
Zorgaanbieders Evean, De Zorgcirkel slaan samen met HZW-huisartsen en het Zaans Medisch Centrum de handen ineen om de acute opvang voor ouderen te verbeteren in de regio Zaanstreek. Door de samenwerking is snellere spoedplaatsing mogelijk en is niet-medische acute zorg voor ouderen makkelijker bereikbaar. Zo kunnen we door deze samenwerking de gezamenlijke beschikbare capaciteit beter benutten en voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis moeten verblijven. Klik hier voor de flyer met praktisch stroomschema dat de verschillende uitkomsten laat zien nadat triage heeft plaatsgevonden.

Namens het Netwerk (sub) acute ouderenzorg Zaanstreek

Yvonne van Beerschoten